Mesto Šaštín-Stráže plánuje nové športoviská

Mesto Šaštín Stráže podalo projekt s názvom „Projekt športovísk mesta Šaštín – Stráže“ v miestach stavieb v rekreačnej oblasti Gazárka a v areáli Základnej školy Šaštín – Stráže, kde vzniknú nové športoviská. Informoval o tom primátor mesta Radovan Prstek.

Nové športoviská v areáli Gazárka sa navrhujú na mieste súčasného tenisového kurtu, kde vznikne nové multifunkčné ihrisko. „Toto ihrisko bude doplnené workoutovým ihriskom a trojicou detských ihrísk – detské ihrisko, lezecké steny a veľká hracia veža. Tieto ihriská budú prioritne slúžiť pre športové aktivity mesta a hranie detí,“ uviedol Prstek.

Dopadová plocha multifunkčného ihriska bude riešená ako umelý trávnik. Pod workout  ihriskom a hracou vežou bude riešená liata podlaha EPDM podlaha. Pod lezeckými stenami bude ako dopadová plocha  uložený riečny štrk. Detské ihrisko s prvkami s kritickou  výškou pádu do 1m budú mať ako dopadovú plochu riešený trávnik.

Šaštín-Stráže - projekt športoviská Zdroj: Mesto Šaštín-Stráže
Mesto Šaštín-Stráže plánuje športoviská na Gazárke a základnej škole Zdroj: Mesto Šaštín-Stráže

Ihriská budú voľne dostupné a doplnené novými lavičkami, stojanmi na bicykle, odpadovými nádobami a defibrilačnou stanicou prvej pomoci. Areál doplní šachový stôl. Výstavbou týchto ihrísk sa zlepší športová vybavenosť danej lokality,“ informoval primátor.

V areáli ZŠ sa navrhuje na súčasnej trávnatej ploche vybudovať detské ihrisko. „Detské ihrisko výrazne zvýši športovú vybavenosť  tohto školského areálu. Veríme, že sa podarí mestu uspieť a že sa zlepší situácia vo vybavenosti športovísk v našom meste, aby sa otvoril priestor pre zaujímavé trávenie voľného času detí a mládeže,“ doplnil Prstek.

Pozri aj

Ihrisko je určené pre žiakov elokovaného pracoviska v časti mesta Stráže. Zdroj foto: Radovan Prstek FB

Nové športové ihrisko otvorili v meste Šaštín-Stráže

Školské športové ihrisko v meste Šaštín-Stráže bolo slávnostne otvorené začiatkom nového školského roka v pondelok …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.