Nová knižnica v Galante prepojí dva parky, vznikne aj zelené nádvorie

Nová knižnica v Galante už má víťaza architektonicko-urbanistickej súťaže. Tá prebehla od marca do júna 2023 a zvíťazil návrh od architekta Michala Kontšeka. Informoval o tom Trnavský samosprávny kraj.

Porota ocenila silný koncept budovy vsadenej do obvodových múrov pôvodnej meštianskej školy, ako aj efektívne využitie priestoru na pozemku. Projekt vznikne na mieste bývalého hospodárskeho dvora esterházyovského Neogotického kaštieľa v Galante. Bude v priamom kontakte s mestským parkom a Parkom SNP.

Víťazný návrh využíva múry hospodárskeho objektu, ktorý bol neskôr prestavaný na školu. Podľa autora tvoria „pamäť miesta” a zároveň kulisu, do ktorej sa vstavia knižnica.

Porota vyzdvihla, že vďaka zošikmenej streche nová budova s tromi nadzemnými podlažiami nepôsobí mohutne. Zároveň sa takto efektívne koncentruje zástavba na menšiu plochu a uvoľňuje priestor na pozemku pre záhradu so zeleným nádvorím, kde sa môžu diať exteriérové aktivity ako letná čitáreň, literárne večery či workshopy.

Návrh výborne pracuje so vzťahom dvoch parkov, ktoré nerozdeľuje, ale spája a ako jeden z mála naplno využíva orientáciu na dve strany a výhľady, ktoré poskytujú,” skonštatovali v hodnotení porotcovia a porotkyne. Zároveň vznikne nová pasáž prepájajúca oba parky.

Návrh vychádza z najnovších trendov

Vďaka súťaži sme si mohli vybrať najlepší návrh, ktorý vychádza z najnovších trendov. Nová knižnica nebude len miestom, kde sa požičiavajú knihy, ale stane sa modernými kultúrnym a komunitným centrom pre ľudí z Galanty aj širšieho regiónu,” povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že súťaž vyhlásila Galantská knižnica, ktorej zriaďovateľom je trnavská župa, v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021, keďže knižnica dnes sídli v nevyhovujúcich priestoroch v inej časti mesta.

Súťaž bola inovatívna na slovenské pomery unikátnym formátom. Súťažiaci nepredkladali vizualizácie, ktoré môžu podávať skreslený dojem z návrhu. Porota vychádzala len z výkresov a fyzického modelu a mohla sa tak lepšie sústrediť na odbornú stránku – koncepčné, hmotovo-priestorové a dispozično-prevádzkové riešenie. Štúdio 2021 tento model nastavilo po vzore zaužívanej praxe v Rakúsku.

Po súťaži bude víťazný návrh dopracovaný do formy plnohodnotnej architektonickej štúdie, kde už víťaz zapracuje aj postrehy poroty, podrobnejšie požiadavky vyhlasovateľa, Krajského pamiatkového úradu a Mesta Galanta.

Nová knižnica v Galante prepojí dva parky, vznikne aj zelené nádvorie. Autor: Vladimír Miček
Nová knižnica v Galante prepojí dva parky, vznikne aj zelené nádvorie. Autor: Vladimír Miček

Knižnica v Galante – fakty

Je univerzálnou verejnou regionálnou knižnicou a pre mesto Galanta plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje bezplatný prístup k informáciám všetkým obyvateľom. Fyzicky knižnicu ročne navštívi okolo 30 000 osôb, knižničný fond fond tvorí okolo 70 000 kníh, z toho 30% je v maďarskom jazyku. Ročne uskutočňuje približne 150 podujatí zameraných na propagáciu čítania a literatúry.

Od novej knižnice sa očakáva, že bude v duchu súčasných štandardov prirodzeným centrom stretávania sa miestnych komunít, zabezpečovať informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby obyvateľstva. Má byť tzv. hybridnou knižnicou – t. j . poskytovať služby jednak klasické (napr. výpožičky printových kníh a časopisov), ale aj služby s využitím elektronických zdrojov a prostriedkov.

Členovia poroty

Porotu tvorili skúsení architekti a architektky: Jana Benková (predsedníčka poroty), Jiří Janďourek, Martin Kvitkovský, Jaromír Krobot, Ľubomíra Blašková. Každý z nich je držiteľom niektorého z profesijných ocenení. Porotu doplnila riaditeľka knižnice Lívia Koleková, riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic. Ako expert poroty nominovaný mestom Galanta sa hodnotiaceho zasadnutia zúčastnil Alexander Elek, ktorý sprostredkoval informácie o miestnom kontexte.

Pozri aj

Fotografia zachytáva mužstvo a veliteľa 18. delostreleckej batérie, ktorá sa na jeseň 1944 zúčastnila SNP

Pripomíname si 79. výročie od vypuknutia SNP

Slovenské národné povstanie (SNP) vypuklo 29. augusta 1944, ako reakcia domáceho odbojového hnutia na vstup …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.