Poslanci TTSK schválili tri strategické dokumenty

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na zasadnutí zastupiteľstva schválili strategické dokumenty. Ide o Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trnavského kraja 2023-2030, Stratégiu rozvoja zdravotníctva na území TTSK 2023-2027 a Koncepciu rozvoja sociálnych služieb na území TTSK 2023-2030.

Naším cieľom je moderná, rozvinutá a konkurencieschopná župa. Práve realizácia navrhovaných a schválených dokumentov predpokladá zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotníckych a sociálnych služieb v kraji, ako aj ďalší všestranný rozvoj Trnavského kraja. Pri príprave každého jedného strategického dokumentu sme vychádzali predovšetkým z dostupných dát. Zároveň schváleniu dokumentov predchádzalo verejné prerokovanie. Som rád, že sme s krajskými poslancami posunuli viacročnú víziu rozvoja kraja na realizačnú úroveň. Poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí sa na príprave dokumentov podieľali,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trnavského kraja pre roky 2023 až 2030 je základný dokument. Prioritne je orientovaný na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja ako dlhodobého a komplexného procesu ovplyvňujúceho podmienky a všetky aspekty života regiónu.

Dokument analyzuje situáciu v regióne a určuje strategické smerovania prioritných oblastí rozvoja kraja. Župa do procesu tvorby oslovila aj obce a mestá. Rovnako aj sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na území župy.

Poslanci TTSK schválili strategické dokumenty. Ide o PHRSR, Stratégiu rozvoja zdravotníctva a Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TTSK. Zdroj: TTSK
Poslanci TTSK schválili strategické dokumenty. Ide o PHRSR, Stratégiu rozvoja zdravotníctva a Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TTSK. Zdroj: TTSK

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK

Druhým schváleným dokumentom je Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK pre roky 2023 až 2027. Cieľom je zabezpečiť rovnaký a včasný prístup ku kvalitnej, udržateľnej a finančne dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Strategický dokument definuje šesť prioritných oblastí. Ide o optimálnu sieť ambulantných zdravotníckych zariadení, rozšírenie kapacít dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, duševné zdravie, vzdelávanie, kvalitné dáta a rozvoj telemedicínskych služieb a SMART technológie.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TTSK

Krajskí poslanci schválili aj Koncepciu rozvoja sociálnych služieb TTSK na roky 2023 až 2030. Okrem expertného tímu sa na jej tvorbe podieľali aj zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb z verejného i neverejného sektora. Atkisto aj predstavitelia subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).

Hlavným zámerom koncepcie je zabezpečiť regionálne a druhovo vyváženú sieť zariadení sociálnych služieb, stabilizovať výsledný systém a priebežne vylepšovať štruktúru jednotlivých služieb a zariadení v kraji tak, aby zodpovedali demografickému a spoločenskému vývoju.

K prioritám patrí tiež implementácia nových metód a postupov do oblasti sociálnych služieb a výkonov opatrení SPODaSK, kontinuálny rozvoj potenciálu a postupné zvyšovanie statusu zamestnancov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách.

Ďalšie strategické dokumenty budú predmetom nasledujúcich zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Tvorba PHRSR TTSK 2023 – 2030, Stratégie rozvoja zdravotníctva TTSK 2023-2027  a Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TTSK 2023 – 2030 bola realizovaná v rámci projektu SMART región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Pozri aj

Ilustračné foto Zdroj: Canva

Viac osôb neprežilo tragickú nehodu dodávky na D1

Mimoriadne tragická nehoda sa stala na diaľnici D1, kde poľský Fiat Ducato, v ktorom sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.