Trnava spochybňuje pokutu od ÚVO za inteligentné križovatky

Úrad pre verejné obstarávanie udelil mestu Trnava pokutu vo výške 5 000 eur za inteligentné križovatky. To predstavuje 0,13 % z celkovej hodnoty zákazky.

Zároveň ÚVO v záverečnom konštatovaní vyjadril pre mesto tzv. odporúčania ako predchádzať zisteniam úradu do budúcnosti. Aj v zmysle uvedeného má mesto za to, samotné zistenia boli v administratívnej rovine. Nemajú povahu nezákonného postupu mesta a porušenia súťažných postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň mesto vníma udelenie pokuty ako subjektívne. Výsledný výber uchádzača nebol spochybnený. Naopak bol Úradom pre verejné obstarávanie plne akceptovaný.

ÚVO identifikovalo dva nedostatky

ÚVO vo vzťahu k dodržaniu princípu transparentnosti identifikoval na strane mesta dva nedostatky, a to nedostatočný spôsob zachytenia mechanizmu prideľovania bodov za riešenie predložené uchádzačom a zároveň nedostatočnú odbornosť hodnotiacej poroty, druhá výhrada sa týkala podmienky preukázania odbornej a technickej spôsobilosti uchádzača.

Mesto má za to, že úrad sa na základe svojho subjektívneho, nie odborného úsudku snaží konštatovať, že hodnotiaci úsudok členov poroty niečo opomenul, je nedostatočný, resp. nepreskúmateľný k udelenému bodovému hodnoteniu. Tu možno iba poukázať na skutočnosť, že verejný obstarávateľ ustanovil odbornú, nezávislú komisiu, ktorá mala za cieľ profesionálne a nezávislé posúdenie navrhovaných riešení v súťažnom dialógu, kedy podmienky a hodnotiace kritéria boli pre uchádzačov tak jednoznačne zadefinované, že narušenie čestnej a transparentnej súťaže nemohlo ani nastúpiť.

Semafor - ilustračné foto Zdroj: Pixabay
Semafor – ilustračné foto Zdroj: Pixabay

Členom poroty, zostavenej mestom Trnava bol, okrem iných, aj vedúci katedry dopravných stavieb zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., ktorý je považovaný za jednu z najväčších kapacít na dynamické riadenie dopravy na Slovensku.

O vyššie uvedenom svedčí aj skutočnosť, že hodnotenie komisie bolo odborné, objektívne, nezávislé a nakoniec aj odôvodnené tak, že výsledný verdikt poroty nebol spochybnený, naopak bol Úradom pre VO plne akceptovaný.

Mesto sa nestotožňuje ani s druhým nedostatkom

S druhým nedostatkom identifikovaným ÚVO, teda nedostatočnou odbornou a technickou spôsobilosťou uchádzača, sa mesto rovnako nestotožňuje. Rozhodujúcim a nespochybniteľným kritériom bolo splnenie podmienky, že uchádzač za ostatných 5 rokov realizoval zákazku na úrovni 10 križovatiek v líniovej koordinácii s centrálne riadenou dopravou v hodnote aspoň 1 500 000 eur.

Práve jednoznačne zadefinovanie požadovaného referenčného plnenia – 10 križovatiek v líniovej koordinácii s centrálne riadenou dopravou, ktorú možno považovať za obdobnú, akú v súťaži požaduje mesto, možno považovať za predvídateľnú a kontrolovateľnú podmienku.

Mesto Trnava zastáva názor, že určenie veľkosti mesta parametrom počtu obyvateľstva v znení „aspoň pre mesto do 100.000 obyvateľov“ bolo v danom kontexte informatívnym ukazovateľom, aj podľa znenia ktorého je zrejmé, že žiaden uchádzač nemohol byť posudzovaný alebo vylúčený nepreukázaním uvedeného kritéria.

Porovnávanie cien je podľa mesta neporovnateľné

Pokiaľ ide o porovnávanie cien s inými mestami, porovnáva sa neporovnateľné. Všetky tri zákazky realizuje rovnaká firma.

Zákazky v Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove sú neporovnateľné pokiaľ ide o rozsah prác aj samotného technologického riešenia. To sa samozrejme odráža aj v cene. V Trnave realizujeme bezkonkurenčne najväčší projekt v rámci výzvy „Moderné technológie I.“ Projekt v Trnave sa týka všetkých svetelných križovatiek. Tie budú postupne pripojené do systému inteligentného riadenia dopravy – modulu riadenia. To je v rámci realizácie súčasťou SW nadstavby mesta. Dve veľké prejdú kompletnou rekonštrukciou vrátane výmeny kabeláže, stožiarov a pribudne úplne nová technológia. Pre lepšiu predstavu, cena jednej takejto križovatky v Trnave je približne porovnateľná so sumou za dve menšie v Banskej Bystrici. V Prešove išlo o dva priechody pre chodcov a šesť križovatiek bez stavebných prác,” uviedol Alfonz Lančarič, riaditeľ dopravných systémov zo spoločnosti Alam s.r.o.

Pozri aj

Ilustračné foto Zdroj: Canva

Viac osôb neprežilo tragickú nehodu dodávky na D1

Mimoriadne tragická nehoda sa stala na diaľnici D1, kde poľský Fiat Ducato, v ktorom sa …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.