V Senici regulujú vonkajšiu reklamu na území mesta

V územnom pláne mesta Senica boli schválené novinky, ktoré regulujú vonkajšiu reklamu na území mesta.

Najnovšie zmeny a doplnky územného plánu obsahujú pravidlá, ktoré usmerňujú, ako reklamu umiestňovať, aký môže mať tvar a veľkosť, aby jej vzhľad v uliciach mesta nebol rušivý. Mesto Senica sa tak po vzore väčších miest snaží nastavenými novými pravidlami vytvárať krajší verejný priestor pre občanov mesta, zároveň však umožniť prevádzkam kultivovane a jednotne prezentovať svoje služby.

Mesto oslovilo v uplynulých dňoch správcovské spoločnosti v meste Senica, aby ich o tejto novinke informovalo. Pravidlá prijaté všeobecným záväzným nariadením sa však týkajú všetkých prevádzok a občanov na území mesta, ako aj samotnej samosprávy.

Zmeny obsahujú nové pravidlá

Nové zmeny a doplnky územného plánu obsahujú pravidlá na umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v katastrálnom území Senica a Kunov. Pri každom type reklamy je konkrétne uvedené odporúčané umiestnenie, kompozícia či počet reklám.

Vďaka týmto odporúčaniam je možné zjednotiť označovanie prevádzok, dočasných prenosných zariadení, tzv. „áčiek“ na chodníkoch pred prevádzkami, informačno-orientačného systému na území mesta Senica, plagátovacích plôch turisticko-informačnej kancelárie, reklamných lamiel na stĺpoch verejného osvetlenia, ako aj dočasných prenosných zariadení umiestnených na verejnom priestranstve z dôvodu propagácie pri športových podujatiach, cirkusoch, odborných seminároch a podobne,“ vysvetľuje zmysel regulatívu Ladislav Michalka z Oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu (MsÚ) Senica.

Mesto je rozdelené na štyri zóny

Územie mesta Senica je pre účely umiestňovania reklamných stavieb a reklamných, informačných a propagačných zariadení rozdelené na štyri zóny. Najprísnejšie podmienky sú v samotnom širšom centre mesta. Druhú zónu tvorí najmä obytné územie mesta a územie služieb a obchodov. Do tretej zóny patria plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho vybavenia, plochy areálov fariem so živočíšnou výrobou a plochy pre intenzívnu priemyselnú výrobu. Lokality, ktoré sa nachádzajú mimo hraníc zastavaného územia mesta, patria do poslednej štvrtej zóny, kde sú pravidlá najvoľnejšie.

Regulácia má nielen estetický, ale aj bezpečnostný význam

Regulácia reklamných plôch má nielen estetický význam, ale aj bezpečnostný. Reklamné stavby sa nesmú umiestňovať v koridore dopravného značenia, ktorý je minimálne dva metre od okraja komunikácie, rovnaké pravidlo majú aj informačné stĺpiky s lamelami. Minimálna vzdialenosť týchto stĺpikov musí byť od zvislého dopravného značenia vzdialená viac ako desať metrov a tak, že nesmie zakrývať dopravné značenie. Tzv. „áčka“ je možné umiestniť na chodník v intraviláne mesta pred prevádzkou len počas prevádzkovej doby a v miestach, kde je chodník dostatočne široký, a to tak, aby ostalo po umiestnení áčka dostatok priestoru pre pohyb chodcov minimálne 1,5 metra. Najnovšie už v obytnom území nebudú môcť byť osadené reklamné LED obrazovky, projektory, či svetelné obrazovky. Zároveň pribudlo pravidlo, že každé zariadenie musí počas celej doby trvania byť označené menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby,“ dôvodí Ladislav Michalka z MsÚ Senica.

Tieto, ako aj všetky ostatné pravidlá týkajúce sa regulácie reklamy v meste sú uvedené v textovej časti Územného plánu mesta Senica – Záväzná časť v kapitole 17.8 (výpis nájdete aj nižšie v prílohe článku).

povoľovanie reklamných stavieb ostáva nezmenené

Povoľovanie reklamných stavieb ostáva nezmenené, riadi sa stavebným zákonom a musia byť povolené v stavebných povoleniach a rozhodnutiach. Reklamné stavby, ktoré boli povolené a realizované pred schválením Územného plánu mesta Senica so zapracovanou zonáciou, budú ponechané do uplynutia lehoty povolenia. Nové reklamné stavby, teda budú podliehať podmienkam určeným v stavebnom zákone a súčasne musia splniť podmienky dané v platnom Územnom pláne mesta Senica. Reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ktoré podľa stavebného zákona nenapĺňajú charakter reklamnej stavby sa od 10. mája 2023 musia riadiť novými podmienkami uvedenými v textovej časti Územného plánu mesta Senica – Záväzná časť v kapitole 17.8 (výpis nájdete aj nižšie v prílohe článku).

Zmeny a doplnky územného plánu boli schválené mestským zastupiteľstvom 4. apríla 2023. Platnosť nadobudli 10. mája 2023. Nedodržiavanie a nerešpektovanie platných regulácií reklám bude možné kvalifikovať ako priestupok, resp. správny delikt. Je možné za priestupky uložiť pokutu.

Pozri aj

zdroj foto: Mesto Senica

Senica: Najfrekventovanejšie priechody postrážia opäť „prechodári“

Na bezpečnosť detí pri prechádzaní cez priechody pre chodcov cestou do školy dohliadajú už niekoľko …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.