Gbely dali povolenie na dostavbu a rozšírenie skalického Baťáku

Mesto Skalica podalo dňa 23.5.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na Dostavbu a rozšírenie prístavu na Baťovom kanáli.

Informuje o tom mesto Skalica.

Projektová dokumentácia k rozšíreniu Baťáku

Mesto Skalica v apríli 2021 zverejnilo informáciu, že pripravuje projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia k rozšíreniu prístavu Skalica na Baťovom kanáli. Viac v archívnom článku webu NaZahori.sk.

Územné rozhodnutie k rozšíreniu Baťáku

Dňa 14.12.2021 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydalo mesto Gbely, ktoré bolo na to určené Okresným úradom Trnava. Verejná vyhláška – Dostavba a rozšírenie prístavu na Baťovom kanáli – Územné rozhodnutie, bolo zverejnené na stránke mesta Skalica 15.12.2021. Viac v archívnom článku.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy určil zo dňa 31.1.2023, že stavebným úradom, ktorý vykoná konanie a vydá stavebné povolenie na uvedenú stavbu bude Mesto Gbely.

Novú plavebnú komoru financuje česká strana

Na baťovom kanáli sa oficiálne začala v auguste 2023 stavba novej plavebnej komory. Stavba začína po dlhých 85 rokoch, kedy bola dokončená zatiaľ posledná 13. komora. Po jej dokončení to významne pomôže turistickému ruchu v Skalici a aj na celom Záhorí. Stavbu plavebnej komory Rohatec/Sudoměřice kompletne financuje česká strana. Viac v archívnom článku.

Mesto Gbely stavbu povolilo

Mesto Gbely ako príslušný stavebný úrad s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní rozhodlo 12.9.2023, že stavbu DOSTAVBA A ROZŠÍRENIE PRÍSTAVU NA BAŤOVOM KANÁLI – POVOĽUJE.

Umiestnenie stavby

Stavba bude umiestnená na pozemkoch reg. „C“ KN parcela číslo 12536/1, 12536/2, 12536/4, 12499/1, 41858/2 v katastrálnom území Skalica , prístav Baťov kanál, Skalica. Vlastníkom pozemkov parc.č. 12536/1, 12536/2, 12536/4 je Mesto Skalica, parc.č. 12499/1 je Slovenská republika v správe SVP, š.p.a parc.č. 41858/2 Povodí Moravy, s.p. Brno – nájemní smlouva (LV č. 11541).

Základné údaje o stavbe

Navrhovanou stavbou sa rozšíri kapacita a možnosti kotvenia športových a výletných lodí na Slovenskej strane rieky Radějovka – Baťov kanál. Súčasťou rozšírenia kapacity prístavnej hrany a prístavných mól je aj vybudovanie servisného móla pre plavidlá, kde bude zabezpečená elektrická prípojka a prípojka vody, ako aj žumpa pre vyprázdňovanie zberných nádob znečistenej vody v plavidlách. Rozšírenie prístavu zasahuje do ľavého brehu Baťovho kanála v mieste existujúceho Prístavu Skalica a do existujúcej vodnej plochy.

Súčasťou tejto stavby je aj vybudovanie nového bufetu a reštaurácie s vonkajším sedením pod prekrytými strechami, hygienický pavilón pre návštevníkov, parkovacie miesta pre návštevníkov a plocha pre karavany, stojany pre bicykle a boxy pre bicykle.

Zdroj a viac v oficiálnom dokumente mesta Skalica tu: Stavebne povolenie Batak.pdf (940.6 kB)

Pozri aj

MFK Skalica sa predstaví pred kamerami v Podbrezovej

Po reprezentačnej prestávke sa opäť roztáča futbalový kolotoč a MFK Skalica v rámci 7. kola Niké …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.